Moje specjalizacje


Oferuję pomoc psychologiczną i profesjonalną psychoterapię:


osobom dorosłym:

 • mającym poczucie, że życie ich przerosło
 • będącym w sytuacji kryzysu
 • mającym trudności w relacjach z innymi
 • mającym trudności z akceptacją własnej osoby lub nieadekwatnym postrzeganiem siebie
 • chcącym  poprawić jakość swojego życia
 • mającym problemy seksualne


parom, które:

 • chcą poprawić jakość swojego związku
 • znajdują się w sytuacji kryzysu


rodzicom, którzy:

 • chcą wspomóc rozwój swoich dzieci
 • borykają się z trudnościami wychowawczymi
 • szukają pomocy w rozwiązaniu konfliktów na linii rodzic - dziecko, rodzic - rodzic w aspekcie m. in. zróżnicowanych stylów wychowania


dzieciom, które:

 • przeżywają problemy emocjonalne
 • doświadczają trudności w sytuacjach rodzinnych (np. rozstania z rodzicem, rozwód rodziców) oraz poza domowych (np.konflikty szkolne, złe zachowanie)
 • potrzebują wsparcia w procesie usamodzielniania
 • mają lęki
 • moczą się
© Joanna Borowczak 2014